Tradičné bojové KARATE, KUNG-FU, SEBEOBRANA (aj proti nožu a strelnej zbrani) pod vedením trénera P.Trcku, osobný študent Sokeho Keido Yamaue